bel: 0348 448 845 | e-mail: info@h2o-installatietechniek.nl | adres: Touwslagersweg 17 | 3449 HX Woerden | (naar Google Maps)

Legionella beheer

Legionella pneumophila is een bacterie die een gebouweigenaar niet in zijn drinkwaterinstallatie wenst. Wij kunnen u helpen de kans te verkleinen dat dit gebeurt en u ontzorgen in het geval van een legionella besmetting.

Wij kunnen u voorzien van een risicoanalyse, beheersplan en de benodigde aanpassingen in de drinkwaterinstallatie uitvoeren. Voor de beheerder van een gebouw is het vaak lastig om het legionellabeheer consequent uit te voeren en het juiste oordeel te vellen bij een afwijking van de norm. Wij kunnen zorgdragen voor het beheer van de drinkwaterinstallatie en het uitvoeren van het beheersplan.

In het waterleidingbesluit wordt er onderscheid gemaakt tussen twee types collectieve waterinstallaties: de laagrisico en hoogrisico verplichting. Oftewel: collectieve waterinstallaties die vallen onder de zorgplicht en de prioritaire installaties die vallen onder de wettelijke verplichting tot het bezitten van een risicoanalyse en beheersplan. H2O adviseert en beheert diverse collectieve leidingwaterinstallaties waaronder prioritaire installaties.

  • Bepalen aan welke wetgeving de installatie behoort te voldoen
  • Het opstellen van een risicoanalyse
  • Het opstellen van een beheersplan
  • Aanpassen van de drinkwaterinstallatie volgens het beheersplan
  • Verzorgen van monstername
  • Beheer van uw drinkwaterinstallatie

Projecten

Wij verzorgen het legionella beheer voor onder meer Hapimag, Sportcity en Fit For Free